Co zrobić, jeśli ochrona w czasie rzeczywistym nie działa

W tym rozdziale opisano problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z ochrony w czasie rzeczywistym oraz sposoby ich rozwiązywania.

Ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona

Jeśli ochrona w czasie rzeczywistym została przypadkowo wyłączona przez użytkownika, należy ją włączyć ponownie. Aby ponownie włączyć ochronę w czasie rzeczywistym, należy w głównym oknie programu przejść do opcji Ustawienia, a następnie kliknąć przycisk Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym.

Jeśli ochrona w czasie rzeczywistym nie jest inicjowana przy uruchamianiu systemu, najczęściej jest to spowodowane usunięciem zaznaczenia pola wyboru Automatycznie uruchom ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do okna Ustawienia zaawansowane (klawisz F5) i kliknąć kolejno pozycje Silnik detekcji > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Podstawowe. Należy upewnić się, że jest włączona opcja Automatycznie uruchom ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym.

Ochrona w czasie rzeczywistym nie wykrywa ani nie leczy zagrożeń

Należy się upewnić, że na komputerze nie ma zainstalowanych innych programów antywirusowych. Jednoczesne włączenie dwóch modułów ochrony w czasie rzeczywistym może powodować ich konflikt. Zaleca się odinstalowanie innych programów antywirusowych znajdujących się w systemie przed zainstalowaniem programu ESET.

Ochrona w czasie rzeczywistym nie jest uruchamiana

Jeśli ochrona w czasie rzeczywistym nie jest inicjowana przy uruchamianiu systemu (a opcja Włącz ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym jest włączona), może to być spowodowane konfliktami z innymi programami. W celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu tego problemu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy ESET.