Poziomy leczenia

Aby uzyskać dostęp do poziomów leczenia dla żądanego modułu ochrony, rozwiń pozycję Parametry technologii ThreatSense (na przykład Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym), a następnie kliknij przycisk Leczenie.

Ochrona w czasie rzeczywistym i inne moduły ochrony mają następujące poziomy naprawy (leczenia).

Naprawa w programie ESET Endpoint Antivirus w wersji 7.2 i nowszych

Poziom leczenia

Opis

Zawsze naprawiaj wykrycie

Podjęcie próby naprawienia wykrytego zagrożenia podczas leczenia obiektów bez interwencji użytkownika końcowego. W niektórych rzadkich przypadkach (np. plików systemowych), jeśli nie można naprawić wykrycia, zgłoszony obiekt pozostanie w pierwotnej lokalizacji. Ustawienie Zawsze naprawiaj wykrycie jest zalecanym ustawieniem domyślnym w środowisku zarządzanym.

Napraw wykrycie, jeśli to bezpieczne — w przeciwnym razie pozostaw

Podjęcie próby naprawy podczas leczenia obiektów bez interwencji użytkownika. W niektórych przypadkach (np. plików systemowych lub archiwów zawierających zarówno czyste, jak i zainfekowane pliki), kiedy zagrożenia nie można naprawić, obiekt pozostanie w pierwotnej lokalizacji.

Napraw wykrycie, jeśli to bezpieczne — w przeciwnym razie spytaj

Podjęcie próby naprawienia wykrytego zagrożenia podczas leczenia obiektów. W niektórych przypadkach, jeśli nie można wykonać żadnej akcji, użytkownikowi zostanie wyświetlony alert interaktywny umożliwiający wybór czynności zaradczej (np. usunięcia lub zignorowania). To ustawienie jest zalecane w większości przypadków.

Zawsze pytaj użytkownika

Użytkownik końcowy widzi interaktywne okno podczas leczenia obiektów i musi wybrać akcję naprawczą (na przykład usunąć lub zignorować). Ten poziom jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą, jakie kroki należy podjąć w przypadku wykrycia.

CONFIG_THREAT_SENSE

Poziomy leczenia w programie ESET Endpoint Antivirus w wersji 7.1 i starszych

Poziom leczenia

Opis

Brak leczenia

Wykrycia nie będą automatycznie leczone. Wyświetlane jest okno z ostrzeżeniem, a użytkownik może wybrać czynność do wykonania. Ten poziom jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą, jakie czynności należy wykonać w razie wykrycia.

Leczenie normalne

Program próbuje automatycznie wyleczyć lub usunąć wykryty obiekt zgodnie ze wstępnie zdefiniowaną czynnością (zależnie od typu infekcji). O wykryciu i usunięciu obiektu informuje powiadomienie wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli automatyczne wybranie właściwej czynności nie będzie możliwe, w programie będą dostępne inne czynności kontynuacyjne. Aplikacja zadziała tak samo także wtedy, gdy nie będzie możliwe wykonanie wstępnie zdefiniowanej czynności.

Leczenie dokładne

Program leczy lub usuwa wszystkie wykryte obiekty. Jedyny wyjątek stanowią pliki systemowe. Jeśli ich wyleczenie nie jest możliwe, użytkownik jest monitowany o wybranie odpowiedniej czynności w oknie z ostrzeżeniem.

Wspomniany poziom leczenia jest stosowany podczas konfigurowania zasad ESMC dla starszych wersji produktu ESET Endpoint Antivirus:

Poziom leczenia w zasadach ESMC

Zastosowany poziom leczenia

Zawsze naprawiaj wykrycie

Leczenie dokładne

Napraw wykrycie, jeśli to bezpieczne — w przeciwnym razie pozostaw

Leczenie normalne

Napraw wykrycie, jeśli to bezpieczne — w przeciwnym razie spytaj*

Leczenie normalne

Zawsze pytaj użytkownika

Brak leczenia

* Wartość domyślna podczas uaktualniania do wersji 7.2 i nowszej z normalnym leczeniem ustawionym w produkcie ESET Endpoint Antivirus.