Profile skanowania

Preferowane parametry skanowania mogą zostać zapisane i użyte w przyszłości. Zalecane jest utworzenie osobnego profilu (z ustawionymi różnymi obiektami i metodami skanowania oraz innymi parametrami) dla każdego regularnie przeprowadzanego skanowania.

Aby utworzyć nowy profil, otwórz okno Ustawienia zaawansowane (F5) i kliknij kolejno pozycje Silnik detekcji > Skanowanie szkodliwego oprogramowania > Skanowanie na żądanie > Lista profili. W oknie Menedżer profili wyświetlane jest menu rozwijane Wybrany profil z listą istniejących już profili skanowania oraz opcja umożliwiająca utworzenie nowego profilu. Więcej informacji o tworzeniu profilu skanowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb można znaleźć w sekcji Ustawienia parametrów technologii ThreatSense, w której opisano poszczególne parametry ustawień skanowania.

note

Uwaga

Załóżmy, że chcesz utworzyć własny profil skanowania, a żądana konfiguracja częściowo pokrywa się z konfiguracją Skanowanie komputera, jednak nie chcesz skanować programów spakowanych ani potencjalnie niebezpiecznych aplikacji, za to chcesz zastosować ustawienie Leczenie dokładne. W oknie Menedżer profili należy wprowadzić nazwę nowego profilu, a następnie kliknąć opcję Dodaj. Nowy profil należy wybrać z menu rozwijanego Wybrany profil w celu dostosowania pozostałych parametrów zgodnie z wymogami, po czym należy kliknąć OK, by zapisać nowy profil.