Utwórz regułę z dziennika

W nowej wersji programu ESET Endpoint Antivirus możliwe jest tworzenie reguł na podstawie dziennika. W menu głównym kliknij opcję Narzędzia > Pliki dziennika. Z menu rozwijanego wybierz opcję Ochrona sieci, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany wpis dziennika i z menu kontekstowego wybierz opcję Nie blokuj w przyszłości podobnych zdarzeń. W oknie powiadomienia zostanie wyświetlona nowa reguła.

Aby umożliwić tworzenie nowych reguł na podstawie dziennika, w programie ESET Endpoint Antivirus należy skonfigurować następujące ustawienia:

w obszarze Diagnostyka w menu Ustawienia zaawansowane (F5) > Narzędzia > Pliki dziennika należy ustawić minimalną szczegółowość zapisów w dzienniku;

włącz opcję Wyświetlaj także powiadomienia po wykryciu ataku przychodzącego na luki zabezpieczeń po wybraniu kolejno opcji Ustawienia zaawansowane (F5) > Ochrona sieci > Ochrona przed atakami z sieci > Opcje zaawansowane > Wykrywanie włamań.