Zaawansowane logowanie PCAP

Funkcja ta ma za zadanie zapewnienie pomocy technicznej ESET bardziej złożonych plików dziennika. Z funkcji tej należy korzystać wyłącznie na prośbę pomocy technicznej firmy ESET, gdyż może ona spowodować wygenerowanie obszernego pliku dziennika i spowolnienie pracy komputera.

1.Należy wybrać kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Diagnostyka i włączyć opcję Włącz zaawansowane rejestrowanie filtrowania protokołów.

2.Spróbuj odtworzyć napotkany problem.

3.Wyłącz zaawansowane logowanie PCAP.

4.Plik dziennika PCAP znajduje się w tym samym katalogu, gdzie generowane są diagnostyczne zrzuty pamięci:

System Microsoft Windows Vista lub nowszy

 C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\

System Microsoft Windows XP

 C:\Documents and Settings\All Users\...