Rozwiązywanie problemów z zaporą ESET

Jeśli na komputerze z zainstalowanym programem ESET Endpoint Antivirus pojawią się problemy z łącznością, można na kilka sposobów sprawdzić, czy powoduje je zapora ESET. Co więcej, zapora ESET może być przydatna w tworzeniu nowych reguł lub wyjątków w celu rozwiązania problemów z łącznością.

Zapoznaj się z następującymi tematami pomocnymi w rozwiązywaniu problemów z zaporą ESET:

Kreator rozwiązywania problemów

Zapisywanie w dzienniku i tworzenie reguł oraz wyjątków na podstawie dziennika

Tworzenie wyjątków na podstawie powiadomień zapory

Zaawansowane logowanie PCAP

Rozwiązywanie problemów z filtrowaniem protokołów