Aktywacja produktu

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

Wybierz jedną z dostępnych metod aktywacji programu ESET Endpoint Antivirus. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Aktywowanie programu ESET Endpoint Antivirus.