Zaawansowane opcje skanowania

W tym oknie można określić zaawansowane opcje zaplanowanego zadania skanowania komputera. Można skonfigurować czynność wykonywaną automatycznie po ukończeniu skanowania. Opcje dostępne są w menu rozwijanym:

Wyłącz — po ukończeniu skanowania komputer zostanie wyłączony.

Uruchom ponowniezamknięcie wszystkich otwartych programów i ponowne uruchomienie komputera po ukończeniu skanowania.

Uśpij — zapisanie sesji i przełączenie komputera w tryb obniżonego poboru energii, z którego szybko można wznowić pracę.

Hibernacja — wszystkie procesy uruchomione w pamięci RAM zostają przeniesione do specjalnego pliku na dysku twardym. Komputer wyłącza się, ale po kolejnym uruchomieniu wznawia pracę od poprzedniego stanu.

Brak czynności — po ukończeniu skanowania nie zostanie wykonana żadna czynność.

note

Uwaga

Należy pamiętać, że komputer w trybie uśpienia nadal działa. Wciąż są uruchomione podstawowe funkcje i komputer nadal zużywa energię, będąc na zasilaniu akumulatorowym. Aby ograniczyć zużycie baterii, na przykład po opuszczeniu biura, zalecane jest skorzystanie z opcji Hibernacja.

Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom zatrzymywanie czynności wykonywanych po skanowaniu, należy wybrać opcję Użytkownik nie może anulować czynności.

Aby umożliwić użytkownikom z ograniczeniami wstrzymywanie skanowania komputera na określony czas, należy wybrać opcję Użytkownik może wstrzymać skanowanie na (min).

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Postęp skanowania.