Menedżer profili

Menedżer profili jest używany w dwóch sekcjach programu ESET Endpoint Antivirus: Skanowanie komputera na żądanie oraz Aktualizacja.

Skanowanie komputera na żądanie

Preferowane parametry skanowania mogą zostać zapisane i użyte w przyszłości. Zalecane jest utworzenie osobnego profilu (z ustawionymi różnymi obiektami i metodami skanowania oraz innymi parametrami) dla każdego regularnie przeprowadzanego skanowania.

Aby utworzyć nowy profil, należy otworzyć okno ustawień zaawansowanych (klawisz F5) i kliknąć kolejno opcje Moduł antywirusowy > Skanowanie komputera na żądanie, a następnie opcję Edytuj obok pozycji Lista profili. W menu rozwijanym Profil aktualizacji widoczne są istniejące profile skanowania. Więcej informacji o tworzeniu profilu skanowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb można znaleźć w sekcji Ustawienia parametrów technologii ThreatSense, w której opisano poszczególne parametry ustawień skanowania.

note

Uwaga

Załóżmy, że chcesz utworzyć własny profil skanowania, a żądana konfiguracja częściowo pokrywa się z konfiguracją Skanowanie komputera, jednak nie chcesz skanować programów spakowanych ani potencjalnie niebezpiecznych aplikacji, za to chcesz zastosować ustawienie Leczenie dokładne. W oknie Menedżer profili należy wprowadzić nazwę nowego profilu, a następnie kliknąć opcję Dodaj. Nowy profil należy wybrać z menu rozwijanego Wybrany profil w celu dostosowania pozostałych parametrów zgodnie z wymogami, po czym należy kliknąć OK, by zapisać nowy profil.

Aktualizacja

Edytor profili w sekcji Ustawienia aktualizacji pozwala na tworzenie nowych profili aktualizacji. Tworzenie i używanie własnych, niestandardowych profili (tzn. innych niż domyślny Mój profil jest przydatne tylko w sytuacji, gdy komputer na różne sposoby łączy się z serwerami aktualizacji.

Przykładem może być komputer przenośny, który zwykle łączy się z serwerem lokalnym (z kopią dystrybucyjną) w sieci lokalnej, ale po odłączeniu od niej (np. podczas podróży służbowej) pobiera aktualizacje bezpośrednio z serwerów firmy ESET korzystając z dwóch profili: jednego na potrzeby połączenia z lokalnym serwerem, a drugiego do komunikacji z serwerami firmy ESET. Po skonfigurowaniu tych profili należy kliknąć kolejno opcje Narzędzia > Harmonogram i edytować parametry zadań aktualizacji. Jeden profil należy ustawić jako główny, a drugi jako alternatywny.

Profil aktualizacji — obecnie używany profil aktualizacji. Aby go zmienić, należy wybrać inny profil z menu rozwijanego.

Lista profili — możliwość tworzenia nowych lub usuwania istniejących profili aktualizacji.