Dodawanie i edytowanie wyłączeń dotyczących wydajności

W tym oknie dialogowym można wyłączyć określoną ścieżkę (plik lub katalog) na danym komputerze.

note

Wybieranie lub ręczne wpisywanie ścieżki

Aby wybrać odpowiednią ścieżkę, należy kliknąć symbol ... w polu Ścieżka.

W przypadku ręcznego podawania ścieżki warto skorzystać z przykładów formatów wyłączeń przedstawionych poniżej.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Aby wyłączyć grupę plików, można użyć symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden znak, a gwiazdka (*) reprezentuje ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).

example

Format wyłączeń ze skanowania

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę *.*

Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski *.doc

Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format:
D????.exe (znaki zapytania zastępują brakujące lub nieznane znaki)

example

Zmienne systemowe w wyłączeniach

Definiując wyłączenia ze skanowania, można używać zmiennych systemowych, takich jak %PROGRAMFILES%.

Aby wyłączyć ze skanowania folder Program Files za pomocą tej zmiennej systemowej, podczas dodawania folderu do wyłączeń należy użyć następującej ścieżki: %PROGRAMFILES%\* (pamiętając o dodaniu ukośnika wstecznego i gwiazdki na końcu ścieżki)

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki i foldery z podkatalogu %PROGRAMFILES%, należy użyć ścieżki %PROGRAMFILES%\wyłączony_katalog\*

hmtoggle_plus0 Rozwiń listę obsługiwanych zmiennych systemowych

example

Wyłączenia ścieżek z użyciem gwiazdki

Inne przykłady wyłączeń z użyciem gwiazdki:

C:\Tools\* — na końcu ścieżki należy umieścić ukośnik wsteczny i gwiazdkę, aby wskazać, jeśli wyłączenie ma obejmować folder i wszystkie jego podfoldery.
C:\Tools\*.dat — taki zapis spowoduje wyłączenie plików .dat w folderze Tools.
C:\Tools\sg.dat — ten zapis spowoduje wyłączenie tego konkretnego pliku znajdującego się w podanej ścieżce.

Wyjątek dotyczący plików i folderów wyłączonych ze skanowania:

C:\Tools\*.* — działa tak samo jak format C:\Tools\* (nie należy uznawać, że maska *.* spowoduje tylko wyłączenie plików z rozszerzeniami w folderze Tools).

Przykład błędnie wpisanego wyłączenia:

C:\Tools — folder Tools nie zostanie wyłączony. Dla skanera Tools może być także nazwą pliku.
C:\Tools\ — należy pamiętać o dodaniu gwiazdki na końcu ścieżki: C:\Tools\*

example

Symbole wieloznaczne wewnątrz ścieżki

Zdecydowanie zalecamy, aby nie używać symboli wieloznacznych w środku ścieżki (np. C:\Tools\*\Data\file.dat), jeśli nie jest to wymagane przez infrastrukturę systemową. Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy.

W przypadku zaawansowanej konfiguracji wyłączeń nie ma ograniczeń dotyczących używania symboli wieloznacznych w środku ścieżki.

example

Kolejność wyłączeń

Nie ma opcji umożliwiających dostosowanie poziomu priorytetu wyłączeń przy użyciu przycisków W górę/W dół

Kiedy skaner napotka pierwszą regułę, która ma zastosowanie, druga reguła mająca zastosowanie nie zostanie już uwzględniona

Im mniej jest reguł, tym szybsze jest skanowanie

Nie należy tworzyć reguł równoległych