Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera moduły, które upraszczają administrowanie programem i udostępniają dodatkowe opcje dla użytkowników zaawansowanych.

To menu zawiera następujące narzędzia:

Pliki dziennika

Raport zabezpieczeń

Uruchomione procesy (jeśli usługa ESET LiveGrid® jest włączona w programie ESET Endpoint Antivirus)

Monitor aktywności

Harmonogram

ESET SysInspector

ESET SysRescue Live — kliknięcie tej pozycji powoduje przekierowanie do witryny narzędzia ESET SysRescue Live, skąd można pobrać obraz .iso dysku CD/DVD narzędzia ESET SysRescue Live.

Kwarantanna

Prześlij do analizy— umożliwia przesłanie podejrzanego pliku do analizy w laboratorium firmy ESET. Okno dialogowe wyświetlane po kliknięciu opcji opisanej w tej sekcji.

PAGE_TOOLS