Sieć

Sekcja Sieć pozwala na szybki dostęp do następujących komponentów lub ustawień w obszarze Ustawienia zaawansowane:

Ochrona przed atakami z sieci (IDS) — analizuje zawartość ruchu sieciowego i chroni przed atakami z sieci. Każdy ruch uznany za szkodliwy zostanie zablokowany. Jeśli użytkownik połączy się z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową lub z siecią o słabej ochronie, program ESET Endpoint Antivirus poinformuje o tym.

Ochrona przed botnetami — szybkie i dokładne wykrywanie szkodliwego oprogramowania w systemie. Aby wyłączyć ochronę przed botnetami na określony czas, należy kliknąć pozycję MODULE_ENABLED. (niezalecane).

Tymczasowa czarna lista adresów IP — umożliwia wyświetlenie listy adresów IP, które zostały wykryte jako źródła ataków i dodane do czarnej listy w celu blokowania połączeń przez podany okres. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tę opcję i naciśnij klawisz F1.

Kreator rozwiązywania problemów — ułatwia rozwiązywanie problemów z komunikacją spowodowanych działaniem zapory ESET. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kreator rozwiązywania problemów.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS