Monitor aktywności

Aby wyświetlić aktualny wykres Działanie systemu plików, kliknij opcję Narzędzia > Monitor aktywności. U dołu wykresu znajduje się oś czasu, na której w czasie rzeczywistym rejestrowane są działania w systemie plików (na podstawie wybranego przedziału czasowego). Aby zmienić czas trwania tego przedziału, wybierz odpowiednią wartość z menu rozwijanego Częstotliwość odświeżania.

PAGE_ACTIVITY

Dostępne są następujące opcje:

Krok: 1 sekunda — wykres jest odświeżany co sekundę, a oś czasu odpowiada ostatnim 10 minutom.

Krok: 1 minuta (ostatnie 24 godziny) — wykres jest odświeżany co minutę, a oś czasu odpowiada ostatnim 24 godzinom.

Krok: 1 godzina (ostatni miesiąc) — wykres jest odświeżany co godzinę, a oś czasu odpowiada ostatniemu miesiącowi.

Krok: 1 godzina (wybrany miesiąc)wykres jest odświeżany co godzinę, a oś czasu odpowiada ostatnim X wybranym miesiącom.

Na osi pionowej w obszarze Wykres działań w systemie plików prezentowana jest ilość danych odczytanych (kolor niebieski) i zapisanych (kolor turkusowy). Obydwie wartości są podawane w KB/MB/GB. Po wskazaniu kursorem danych odczytanych lub zapisanych (na legendzie umieszczonej pod wykresem) wyświetlane będą tylko dane dotyczące wybranego typu działania.