Ikona na pasku zadań

Dostęp do części najważniejszych opcji konfiguracji oraz funkcji można uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań TRAY_ICON.

MENU

Wstrzymaj ochronę — powoduje wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia, które umożliwia wyłączenie silnika detekcji chroniącego przed atakami przez kontrolowanie komunikacji dotyczącej plików, stron internetowych i poczty e-mail.

Menu rozwijane Przedział czasowy pozwala wybrać okres, w trakcie którego ochrona będzie wyłączona.

MENU_DISABLE

Ustawienia zaawansowane — wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie drzewa Ustawienia zaawansowane. Dostęp do ustawień zaawansowanych można również uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza F5 lub wybranie kolejno opcji Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Pliki dziennikapliki dziennika zawierają informacje o wszystkich ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz udostępniają zestawienie wykrytych zagrożeń.

Otwórz program ESET Endpoint Antivirus — powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Endpoint Antivirus z poziomu ikony na pasku zadań.

Resetuj układ okna— umożliwia przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna programu ESET Endpoint Antivirus.

Sprawdź dostępne aktualizacje... — umożliwia uruchomienie aktualizacji modułów programu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przed szkodliwym kodem.

Informacje — zapewnia dostęp do informacji o systemie, szczegółowych informacji o zainstalowanej wersji programu ESET Endpoint Antivirus i zainstalowanych modułach programu, a także o dacie wygaśnięcia licencji. Informacje dotyczące systemu operacyjnego oraz zasobów systemowych można znaleźć u dołu strony.