Ustawienia zaawansowane systemu HIPS

Poniższe opcje są przydatne podczas debugowania i analizowania działania aplikacji:

Sterowniki, które mogą być ładowane — wybrane sterowniki zawsze mogą być ładowane bez względu na skonfigurowany tryb filtrowania, chyba że zostaną wyraźnie zablokowane przez regułę użytkownika.

Zapisuj w dzienniku informacje o wszystkich zablokowanych operacjach — wszystkie zablokowane operacje zostaną zarejestrowane w dzienniku systemu HIPS.

Powiadamiaj o zmianach w aplikacjach uruchomieniowych — wyświetla powiadomienie na pulpicie za każdym razem, gdy aplikacja jest dodawana lub usuwana z listy aplikacji wykonywanych przy uruchamianiu systemu.