Format ścieżki wyłączenia

Aby wyłączyć grupę plików, można użyć symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden znak, a gwiazdka (*) reprezentuje ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).

example

Format wyłączeń ze skanowania

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę *.*

Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski *.doc

Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format:
D????.exe (znaki zapytania zastępują brakujące lub nieznane znaki)

example

Zmienne systemowe w wyłączeniach

Definiując wyłączenia ze skanowania, można używać zmiennych systemowych, takich jak %PROGRAMFILES%.

Aby wyłączyć ze skanowania folder Program Files za pomocą tej zmiennej systemowej, podczas dodawania folderu do wyłączeń należy użyć następującej ścieżki: %PROGRAMFILES%\* (pamiętając o dodaniu ukośnika wstecznego i gwiazdki na końcu ścieżki)

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki i foldery z podkatalogu %PROGRAMFILES%, należy użyć ścieżki %PROGRAMFILES%\wyłączony_katalog\*

hmtoggle_plus0 Rozwiń listę obsługiwanych zmiennych systemowych