Microsoft Windows Update

Funkcja aktualizacji systemu Windows stanowi istotny element ochrony użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem. Z tego powodu konieczne jest instalowanie aktualizacji systemu Microsoft Windows, gdy tylko stają się dostępne. Program ESET Endpoint Antivirus powiadamia o brakujących aktualizacjach zgodnie z poziomem określonym przez użytkownika. Dostępne są następujące poziomy:

Brak aktualizacji — żadne aktualizacje systemu nie będą proponowane do pobrania.

Aktualizacje opcjonalne — proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie niskim lub wyższym.

Aktualizacje zalecane — proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie zwykłym lub wyższym.

Ważne aktualizacje — proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie „ważne” lub wyższym.

Aktualizacje krytyczne — proponowane będzie tylko pobranie aktualizacji krytycznych.

Aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk OK. Okno Aktualizacje systemu zostanie wyświetlone po sprawdzeniu stanu serwera aktualizacji. Dlatego informacje o aktualizacjach systemu mogą nie być dostępne natychmiast po zapisaniu zmian.