Menu kontekstowe

Menu kontekstowe jest wyświetlane po kliknięciu obiektu (pliku) prawym przyciskiem myszy. W menu wyszczególnione są wszystkie czynności, które można wykonać w odniesieniu do obiektu.

Elementy sterujące programu ESET Endpoint Antivirus można zintegrować z menu kontekstowym. Ustawienia tej funkcji są dostępne w drzewie ustawień zaawansowanych po wybraniu opcji Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika.

Integruj z menu kontekstowym — włącza integrację elementów sterujących programu ESET Endpoint Antivirus z menu kontekstowym.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK