Ustawienia dostępu

Aby zapewnić maksymalny poziom ochrony systemu, program ESET Endpoint Antivirus musi być prawidłowo skonfigurowany. Wszelkie zmiany wprowadzone przez niewykwalifikowane osoby mogą spowodować utratę cennych danych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu wprowadzaniu zmian, parametry konfiguracji programu ESET Endpoint Antivirus można chronić za pomocą hasła.

Środowiska zarządzane

Administrator może utworzyć politykę ochrony ustawień programu ESET Endpoint Antivirus na połączonych komputerach klienckich za pomocą hasła. Aby utworzyć nową politykę, zobacz Ustawienia ochrony hasłem.

Niezarządzane

Ustawienia konfiguracji ochrony hasłem można znaleźć w menu Ustawienia zaawansowane (F5) w sekcji Interfejs użytkownika > Ustawienia dostępu.

CONFIG_PASSWORD

Chroń ustawienia hasłem — należy tu podać ustawienia hasła. Kliknięcie umożliwia otwarcie okna Ustawienie hasła.

Aby określić lub zmienić hasło służące do ochrony ustawień, należy kliknąć opcję Ustaw.

Wymagaj pełnych uprawnień administratora w przypadku kont administratora z ograniczonymi uprawnieniami — tę opcję należy pozostawić włączoną, aby użytkownik bez uprawnień administratora musiał podać nazwę użytkownika i hasło administratora w przypadku modyfikowania określonych ustawień systemowych (opcja podobna do funkcji Kontrola konta użytkownika w systemie Windows Vista). Modyfikacje te obejmują wyłączenie modułów ochrony.

Dotyczy tylko systemu Windows XP:

Wymagaj uprawnień administratora (system bez obsługi UAC) — włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie przez program ESET Endpoint Antivirus monitu o podanie poświadczeń administratora.