Tryb prezentacji

Tryb prezentacji to funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają niczym niezakłócanego dostępu do swojego oprogramowania, chcą zablokować wszelkie wyskakujące okna i zależy im na zmniejszeniu obciążenia procesora. Tryb prezentacji może być również wykorzystywany podczas prezentacji, które nie mogą być przerywane działaniem programu antywirusowego. Po włączeniu tego trybu wyłączane są wszystkie wyskakujące okna i nie są uruchamiane zaplanowane zadania. Ochrona systemu pozostaje aktywna w tle, ale nie wymaga interwencji użytkownika.

Kliknięcie kolejno opcji Ustawienia > Komputer, a następnie użycie przełącznika obok opcji Tryb prezentacji umożliwia ręczne włączenie trybu prezentacji. W obszarze Ustawienia zaawansowane (klawisz F5) należy kliknąć kolejno opcje Narzędzia > Tryb prezentacji, a następnie użyć przełącznika obok opcji Automatycznie włączaj tryb prezentacji przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym, aby program ESET Endpoint Antivirus automatycznie uruchamiał tryb prezentacji w momencie uruchamiania aplikacji w trybie pełnoekranowym. Włączenie trybu prezentacji stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego ikona stanu ochrony na pasku zadań zmieni kolor na pomarańczowy, sygnalizując ostrzeżenie. W głównym oknie programu również widoczne będzie ostrzeżenie w postaci komunikatu Tryb prezentacji włączony wyświetlanego na pomarańczowo.

Po włączeniu opcji Automatycznie włączaj tryb prezentacji przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym tryb prezentacji będzie włączany po uruchomieniu aplikacji w trybie pełnego ekranu i automatycznie wyłączany po zakończeniu jej działania. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy tryb prezentacji ma być uaktywniany natychmiast po uruchomieniu gry lub aplikacji pełnoekranowej, albo po rozpoczęciu prezentacji.

Można również wybrać opcję Automatycznie wyłączaj tryb prezentacji po w celu określenia liczby minut, po upływie której tryb prezentacji będzie automatycznie wyłączany.