Lista rozszerzeń plików wyłączonych ze skanowania

Rozszerzenie jest częścią nazwy pliku oddzieloną kropką. Określa ono typ i zawartość pliku. Ta sekcja ustawień parametrów technologii ThreatSense umożliwia określanie typów plików, które mają być skanowane.

note

Uwaga

Nie należy tego mylić z innymi typami Wyłączeń.

Domyślnie skanowane są wszystkie pliki. Do listy plików wyłączonych ze skanowania można dodać dowolne rozszerzenie.

Wykluczenie plików jest czasami konieczne, jeśli skanowanie pewnych typów plików uniemożliwia prawidłowe działanie programu, który z niektórych z nich korzysta. Na przykład podczas używania serwerów programu Microsoft Exchange może być wskazane wyłączenie rozszerzeń .edb, .eml i .tmp.

example

Przykład

Aby dodać nowe rozszerzenie do listy, kliknij przycisk Dodaj. Wpisz rozszerzenie w pustym polu (np. tmp) i kliknij przycisk OK. Gdy wybrano opcję Wprowadź wiele wartości, można dodać wiele rozszerzeń plików oddzielonych wierszami, przecinkami lub średnikami (na przykład jako separator wybierz z menu rozwijanego pozycję Średnik i wpisz edb;eml;tmp).

Można użyć symbolu specjalnego znaku zapytania (?). Znak zapytania oznacza dowolny symbol (na przykład ?db).

note

Uwaga

Aby zobaczyć dokładne rozszerzenie (jeśli istnieje) pliku w systemie operacyjnym Windows, należy anulować wybór opcji Ukryj rozszerzenia znanych typów plików na karcie Panel sterowania > Opcje folderów > Widok, a następnie zastosować zmianę.