Certyfikaty

Aby w przeglądarkach internetowych/programach poczty e-mail komunikacja przy użyciu protokołu SSL przebiegała prawidłowo, konieczne jest dodanie certyfikatu głównego firmy ESET do listy znanych certyfikatów głównych (wydawców). Dodaj certyfikat główny do znanych przeglądarek powinno być zaznaczone. Należy wybrać tę opcję w celu automatycznego dodania certyfikatu głównego firmy ESET do znanych przeglądarek (np. Opera i Firefox). Certyfikat jest dodawany automatycznie do przeglądarek korzystających z systemowego magazynu certyfikacji (np. Internet Explorer). Aby zastosować certyfikat w przypadku nieobsługiwanych przeglądarek, należy kliknąć opcję Wyświetl certyfikat > Szczegóły > Kopiuj do pliku, a następnie ręcznie zaimportować go do przeglądarki.

W niektórych przypadkach certyfikat nie może zostać zweryfikowany za pomocą magazynu zaufanych głównych urzędów certyfikacji (np. VeriSign). Oznacza to, że został on podpisany samodzielnie przez jakąś osobę (np. przez administratora serwera internetowego lub małej firmy) i uważanie go za zaufany certyfikat nie musi się wiązać z ryzykiem. Większość dużych przedsiębiorstw (np. banki) korzysta z certyfikatów podpisanych przez jeden z zaufanych głównych urzędów certyfikacji. Jeśli pole wyboru Pytaj o ważność certyfikatu jest zaznaczone (ustawienie domyślne), zostanie wyświetlony monit o wybranie czynności, która ma zostać podjęta przy nawiązywaniu szyfrowanego połączenia. Pojawi się okno dialogowe wyboru czynności, w którym można oznaczyć dany certyfikat jako zaufany lub wyłączony. Jeśli certyfikat nie występuje na liście zaufanych głównych urzędów certyfikacji (TRCA), okno to jest czerwone. Jeśli certyfikat występuje na liście zaufanych głównych urzędów certyfikacji, okno to jest zielone.

Można zaznaczyć pole wyboru Blokuj komunikację używającą certyfikatu, aby zawsze przerywać szyfrowane połączenie z witryną, która korzysta z niezweryfikowanego certyfikatu.

Jeśli dany certyfikat jest niepoprawny lub uszkodzony, oznacza to, że wygasła jego ważność lub został nieprawidłowo podpisany samodzielnie. W takim przypadku zalecamy zablokowanie korzystającej z niego komunikacji.