Aplikacje wyłączone

Aby wykluczyć z filtrowania protokołów komunikację prowadzoną przez określone aplikacje korzystające z sieci, należy dodać je do listy. Komunikacja prowadzona przez te aplikacje za pośrednictwem protokołów HTTP, POP3 oraz IMAP nie będzie sprawdzana pod kątem obecności zagrożeń. Zalecamy korzystanie z tej techniki tylko w przypadkach, gdy aplikacje nie działają poprawnie przy włączonym filtrowaniu protokołów.

Aplikacje i usługi objęte już wpływem filtrowania protokołów zostaną automatycznie wyświetlone po kliknięciu opcji Dodaj.

Edytuj — umożliwia edytowanie wybranych pozycji na liście.

Usuń — umożliwia usunięcie z listy wybranych pozycji.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE