Wyłączone adresy IP

Adresy IP z tej listy zostaną wyłączone z filtrowania zawartości protokołów. Komunikacja z tymi adresami prowadzona za pośrednictwem protokołów HTTP, POP3 oraz IMAP nie będzie sprawdzana pod kątem obecności zagrożeń. Zalecamy użycie tej opcji tylko w przypadku adresów, o których wiadomo, że są godne zaufania.

Dodaj — ta opcja pozwala na dodanie adresu IP / zakresu adresów / podsieci, do których ma zostać zastosowana dana reguła.

Edytuj — umożliwia edytowanie wybranych pozycji na liście.

Usuń — umożliwia usunięcie z listy wybranych pozycji.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL