Elementy interfejsu użytkownika

Opcje konfiguracji interfejsu użytkownika w programie ESET Endpoint Antivirus umożliwiają dostosowanie środowiska pracy do potrzeb użytkownika. Te opcje konfiguracji są dostępne w gałęzi Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika drzewa ustawień zaawansowanych programu ESET Endpoint Antivirus.

W sekcji Elementy interfejsu użytkownika można dostosować środowisko pracy. W menu rozwijanym Tryb uruchamiania do wyboru są następujące tryby uruchamiania graficznego interfejsu użytkownika (GUI):

Pełny — umożliwia wyświetlanie pełnego interfejsu GUI.

Minimalny — graficzny interfejs użytkownika jest uruchomiony, ale wyświetlane są tylko powiadomienia dla użytkownika.

Ręczny — graficzny interfejs użytkownika nie jest uruchamiany automatycznie po zalogowaniu. Każdy użytkownik może uruchomić go ręcznie.

Cichy — powiadomienia ani alerty nie są wyświetlane. Graficzny interfejs użytkownika może uruchomić wyłącznie administrator. Ten tryb może być przydatny w środowiskach zarządzanych lub w sytuacjach, gdy trzeba oszczędzać zasoby systemowe.

note

Uwaga

Jeśli komputer zostanie uruchomiony ponownie, gdy wybrany jest tryb uruchamiania interfejsu GUI, wyświetlane będą powiadomienia, ale nie graficzny interfejs użytkownika. Aby przywrócić tryb pełny wyświetlania interfejsu GUI, należy uruchomić graficzny interfejs użytkownika jako administrator, z menu Start wybierając kolejno pozycje Wszystkie programy > ESET > ESET Endpoint Antivirus. Można też zrobić przy użyciu reguły w narzędziu ESET Security Management Center.

Aby wyłączyć ekran powitalny programu ESET Endpoint Antivirus, należy usunąć zaznaczenie opcji Pokaż ekran powitalny przy uruchamianiu.

Aby program ESET Endpoint Antivirus emitował sygnał dźwiękowy po wystąpieniu ważnego zdarzenia podczas skanowania, np. po wykryciu zagrożenia lub po zakończeniu skanowania, należy zaznaczyć opcję Użyj sygnałów dźwiękowych.

Integruj z menu kontekstowym — włącza integrację elementów sterujących programu ESET Endpoint Antivirus z menu kontekstowym.

Stany

Stany aplikacji — kliknięcie przycisku Edytuj umożliwia zarządzanie (ich wyłączanie) stanami wyświetlanymi w okienku Stan ochrony w menu głównym.

Informacje o licencji

Pokaż informacje o licencji — w przypadku wyłączenia tej opcji data wygaśnięcia licencji nie będzie wyświetlana na ekranach Stan ochrony oraz Pomoc i obsługa.

Pokaż komunikaty i powiadomienia dotyczące licencji — w przypadku wyłączenia tej opcji powiadomienia i komunikaty będą wyświetlane tylko w przypadku wygaśnięcia licencji.

note

Uwaga

ustawienia informacji o licencji są stosowane, ale nie są dostępne w przypadku programu ESET Endpoint Antivirus aktywowanego w ramach licencji MSP.

CONFIG_ENVIRONMENT