Stany aplikacji

Aby dostosować stany wyświetlane w produkcie w pierwszym okienku programu ESET Endpoint Antivirus, wybierz kolejno opcje Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika > Stany aplikacji w drzewie ustawień zaawansowanych programu ESET Endpoint Antivirus.

CONFIG_APPLICATION_STATUS

W wyświetlonym oknie można skonfigurować wyświetlanie stanów aplikacji, na przykład po wstrzymaniu ochrony antywirusowej i antyspyware lub włączeniu trybu prezentacji. Stan aplikacji jest również wyświetlany, jeśli produkt nie został aktywowany lub jego licencja wygasła. To ustawienie można zmienić przy użyciu polityk programu ESET Security Management Center.