Hasło do ustawień zaawansowanych

Aby zabezpieczyć parametry ustawień programu ESET Endpoint Antivirus przed nieautoryzowaną modyfikacją, należy ustawić nowe hasło.

Środowiska zarządzane

Administrator może utworzyć politykę ochrony ustawień programu ESET Endpoint Antivirus na połączonych komputerach klienckich za pomocą hasła. Aby utworzyć nową politykę, zobacz Ustawienia ochrony hasłem.

Niezarządzane

Aby zmienić bieżące hasło:

1.Wpisz stare hasło w polu Stare hasło.

2.Wpisz nowe hasło w polach Nowe hasło i Potwierdź hasło.

3.Kliknij OK.

To hasło będzie wymagane podczas modyfikowania ustawień programu ESET Endpoint Antivirus w przyszłości.

Jeśli nie pamiętasz hasła, istnieje możliwość przywrócenia dostępu do ustawień zaawansowanych.

Przywróć za pomocą metody „Przywróć hasło” (wersja 7.1 i nowsze)

Przywróć za pomocą narzędzia do odblokowywania ESET (wersja 7.0 i starsze)


Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz klucza licencyjnego udostępnionego przez firmę ESET, daty wygaśnięcia licencji lub innych informacji dotyczących licencji programu ESET Endpoint Antivirus.