Błąd konfliktu dotyczący ustawień zaawansowanych

Ten błąd może wystąpić, jeśli komponent (na przykład system HIPS) oraz użytkownik jednocześnie utworzą reguły w trybie interaktywnym lub w trybie uczenia się.

important

Ważne

W przypadku tworzenia własnych reguł zalecamy zmianę trybu filtrowania na domyślny tryb automatyczny. Więcej informacji o systemie HIPS i trybach filtrowania HIPS.