Izmjenjivi mediji

ESET Endpoint Antivirus pruža automatsko skeniranje izmjenjivih medija (CD/DVD/USB/...) prilikom umetanja u računalo. To može biti korisno ako administrator računala želi korisnicima zabraniti uporabu izmjenjivih medija na kojima se nalazi nedopušten sadržaj.

Nakon umetanja izmjenjivog medija i podešavanja opcije Prikaz opcija skeniranja u programu ESET Endpoint Antivirus, prikazuje se sljedeći prozor:

AMON

Opcije za ovaj prozor:

Skeniraj odmah – Pokreće skeniranje izmjenjivih medija.

Skeniraj kasnije – Skenira izmjenjive medije uz odgodu.

Podešavanje – Otvara odjeljak Napredno podešavanje.

Uvijek koristi odabranu opciju – Ako je odabrana ova opcija, ista će se radnja izvršiti i kada se izmjenjivi medij umetne i drugi put.

Osim toga, ESET Endpoint Antivirus sadrži funkciju kontrole uređaja, koja pruža mogućnost definiranja pravila za korištenje vanjskih uređaja na određenom računalu. Dodatne pojedinosti o kontroli uređaja možete pronaći u odjeljku Kontrola uređaja.

ESET Endpoint Antivirus 7.2 i noviji

Da biste pristupili postavkama za skeniranje izmjenjivih medija, otvorite Napredno podešavanje (F5) > Korisničko sučelje > Upozorenja i okviri s porukama > Interaktivna upozorenja > Popis interaktivnih upozorenja > Uredi > Otkriven je novi uređaj.

Ako nije odabrana opcija Pitaj korisnika, odaberite željenu radnju nakon umetanja izmjenjivog medija u računalo:

Ne skeniraj – Neće se provesti nikakva radnja i prozor Prepoznat je novi uređaj neće se otvoriti.

Automatsko skeniranje uređaja – Provest će se skeniranje računala za umetnuti izmjenjivi medij.

Prikaz opcija skeniranja – otvara odjeljak za podešavanje opcije Interaktivna upozorenja.

ESET Endpoint Antivirus 7.1 i stariji

Otvorite Napredno podešavanje (F5) > Modul detekcije > Skeniranje zlonamjernih programa > Izmjenjivi mediji da biste pristupili postavkama skeniranja izmjenjivih medija.

Radnja koju treba napraviti nakon umetanja izmjenjivih medija – Odaberite standardnu radnju koja će se provesti kada se dostupan izmjenjivi medijski uređaj umetne u računalo (CD/DVD/USB). Odaberite željenu radnju nakon umetanja izmjenjivog medija u računalo:

Ne skeniraj – Neće se provesti nikakva radnja i prozor Prepoznat je novi uređaj neće se otvoriti.

Automatsko skeniranje uređaja – Provest će se skeniranje računala za umetnuti izmjenjivi medij.

Prikaz mogućnosti skeniranja – Otvara odjeljak podešavanja izmjenjivih medija.