Profile aktualizacji

Dla różnych konfiguracji i zadań aktualizacji można tworzyć profile aktualizacji. Tworzenie profili aktualizacji jest przydatne zwłaszcza w przypadku użytkowników mobilnych, którym potrzebny jest alternatywny profil dla połączenia internetowego, którego właściwości regularnie się zmieniają.

W menu rozwijanym Profil aktualizacji wyświetlany jest aktualnie wybrany profil i jest on ustawiony domyślnie jakoMój profil. Aby utworzyć nowy profil, kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista profili, wprowadź własną nazwę w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.