ESET LiveGrid®

Zbudowany na technologii ThreatSense.Net® zaawansowany system wczesnego ostrzegania ESET LiveGrid® gromadzi informacje przesyłane przez użytkowników programów ESET z całego świata i przekazuje je do laboratorium firmy ESET. Dostarczając nam próbki podejrzanych plików oraz metadane, system ESET LiveGrid® umożliwia nam natychmiastowe reagowanie na potrzeby naszych klientów oraz konfigurowanie narzędzi ESET tak, aby zapewniały ochronę przed najnowszymi zagrożeniami. Analitycy firmy ESET zajmujący się szkodliwym oprogramowaniem wykorzystują te informacje do opracowywania precyzyjnych zapisów rodzaju i zakresu globalnych zagrożeń. Umożliwia nam to skoncentrowanie się na odpowiednich celach. Dane systemu ESET LiveGrid® odgrywają istotną rolę w ustalaniu priorytetów w naszych procedurach automatycznych.

Ponadto wdrożony jest system reputacji, który umożliwia zwiększenie ogólnej skuteczności naszych rozwiązań do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Gdy w systemie użytkownika sprawdzany jest plik wykonywalny, jego znacznik porównywany jest z zawartością bazy danych elementów uwzględnionych na białej i czarnej liście. Jeśli znajduje się na białej liście, sprawdzany plik zostaje uznany za czysty i oznaczony w celu wykluczenia ze skanowania w przyszłości. Jeśli znajduje się na czarnej liście, podjęte zostają odpowiednie działania, w zależności od rodzaju zagrożenia. W przypadku nieznalezienia znacznika plik zostaje dokładnie przeskanowany. W zależności od wyników tego skanowania pliki zostają skategoryzowane jako stanowiące zagrożenie lub niestanowiące zagrożenia. To rozwiązanie ma znaczący pozytywny wpływ na wydajność skanowania.

Ten system reputacji umożliwia skuteczne wykrywanie próbek szkodliwego oprogramowania, nawet przed przekazaniem odpowiednich sygnatur użytkownikom za pośrednictwem aktualizacji bazy sygnatur wirusów odbywających się kilka razy dziennie.