Blokada programów typu Exploit w środowisku Java

Blokada Java to rozszerzenie dotychczasowej ochrony stosowanej w rozwiązaniach ESET, polegającej na blokadzie programów typu Exploit. Służy do monitorowania środowiska Java w poszukiwaniu zachowań wskazujących na programy typu Exploit. Próbki zablokowanych obiektów można zgłosić do analityków zajmujących się szkodliwym oprogramowaniem, co umożliwi im utworzenie sygnatur blokujących próby użycia programów typu Exploit w środowisku Java na poszczególnych warstwach (blokowanie adresów URL, pobieranie plików itp.).