Skróty klawiaturowe

Podczas pracy z programem ESET SysInspector można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

Plik

Ctrl+O

otwiera istniejący dziennik

Ctrl+S

zapisuje utworzone dzienniki

Generuj

Ctrl+G

generuje standardową migawkę statusu komputera

Ctrl+H

generuje migawkę statusu komputera, która może także rejestrować informacje poufne

Filtrowanie elementów

1, O

brak ryzyka, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 1-9

2

brak ryzyka, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 2-9

3

brak ryzyka, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 3-9

4, U

nieznane ryzyko, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 4-9

5

nieznane ryzyko, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 5-9

6

nieznane ryzyko, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 6-9

7, B

istnieje ryzyko, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 7-9

8

istnieje ryzyko, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 8-9

9

istnieje ryzyko, wyświetlane są elementy o poziomie ryzyka 9

-

powoduje zmniejszenie poziomu ryzyka

+

powoduje zwiększenie poziomu ryzyka

Ctrl+9

tryb filtrowania, poziom ryzyka równy lub wyższy

Ctrl+0

tryb filtrowania, tylko równy poziom ryzyka

Widok

Ctrl+5

wyświetlanie według dostawców, wszyscy dostawcy

Ctrl+6

wyświetlanie według dostawców, tylko firma Microsoft

Ctrl+7

wyświetlanie według dostawców, wszyscy pozostali dostawcy

Ctrl+3

wyświetlanie szczegółów, tryb pełny

Ctrl+2

wyświetlanie szczegółów, tryb pośredni

Ctrl+1

wyświetlanie, tryb podstawowy

Backspace

powoduje przejście o krok wstecz

Spacja

powoduje przejście o krok dalej

Ctrl+W

rozwija drzewo

Ctrl+Q

zwija drzewo

Inne elementy sterujące

Ctrl+T

powoduje przejście do pierwotnej lokalizacji elementu po wybraniu go w wynikach wyszukiwania

Ctrl+P

powoduje wyświetlenie podstawowych informacji o elemencie

Ctrl+A

powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o elemencie

Ctrl+C

kopiuje drzewo bieżącego elementu

Ctrl+X

kopiuje elementy

Ctrl+B

umożliwia wyszukanie informacji o wybranych plikach w Internecie

Ctrl+L

otwiera folder, w którym znajduje się wybrany plik

Ctrl+R

otwiera odpowiedni wpis w edytorze rejestru

Ctrl+Z

kopiuje ścieżkę do pliku (jeśli element jest powiązany z plikiem)

Ctrl+F

przełącza do pola wyszukiwania

Ctrl+D

zamyka wyniki wyszukiwania

Ctrl+E

powoduje uruchomienie narzędzia Skrypt serwisowy

Porównywanie

Ctrl+Alt+O

otwiera dziennik pierwotny/porównawczy

Ctrl+Alt+R

powoduje anulowanie porównania

Ctrl+Alt+1

wyświetla wszystkie elementy

Ctrl+Alt+2

wyświetla tylko dodane elementy (widoczne będą elementy obecne w bieżącym dzienniku)

Ctrl+Alt+3

wyświetla tylko usunięte elementy (widoczne będą elementy obecne w poprzednim dzienniku)

Ctrl+Alt+4

wyświetla tylko zastąpione elementy (w tym pliki)

Ctrl+Alt+5

wyświetla tylko różnice między dziennikami

Ctrl+Alt+C

wyświetla porównanie

Ctrl+Alt+N

wyświetla bieżący dziennik

Ctrl+Alt+P

otwiera poprzedni dziennik

Inne

F1

wyświetla pomoc

Alt+F4

zamyka program

Alt+Shift+F4

zamyka program bez pytania

Ctrl+I

statystyka dzienników