Tworzenie skryptu serwisowego

Aby wygenerować skrypt, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element drzewa menu w lewym panelu głównego okna programu ESET SysInspector. Z menu kontekstowego wybierz opcję Eksportuj wszystkie sekcje do skryptu usługi lub Eksportuj wybrane sekcje do skryptu usługi.

icon_details_hoverUWAGA

Nie jest możliwe wyeksportowanie skryptu serwisowego, gdy porównywane są dwa dzienniki.