Skrypt serwisowy

Skrypt serwisowy jest narzędziem, które zapewnia pomoc klientom, którzy używają ESET SysInspector poprzez łatwe usuwanie niechcianych obiektów z systemu.

Narzędzie Skrypt serwisowy pozwala wyeksportować cały dziennik programu ESET SysInspector lub jego wybrane części. Po wyeksportowaniu można oznaczyć niechciane obiekty przeznaczone do usunięcia. Następnie można uruchomić zmodyfikowany dziennik w celu usunięcia oznaczonych obiektów.

Narzędzie Skrypt serwisowy jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu problemów z systemem. Nieodpowiednie modyfikacje mogą prowadzić do uszkodzenia systemu operacyjnego.

Przykład

Jeśli użytkownik podejrzewa, że komputer został zainfekowany wirusem, który nie jest wykrywany przez posiadany program antywirusowy, należy wykonać instrukcje przedstawione poniżej:

1.Uruchom program ESET SysInspector, aby wygenerować nową migawkę systemu.
2.Wybierz pierwszy element w sekcji po lewej stronie (w strukturze drzewa), naciśnij klawisz Shift, a następnie wybierz ostatni element w celu oznaczenia wszystkich elementów.
3.Kliknij wybrane obiekty prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Eksportuj wybrane sekcje do skryptu usługi.
4.Wybrane obiekty zostaną wyeksportowane do nowego dziennika.
5.Ten krok jest najważniejszy w całej procedurze: otwórz nowy dziennik i zmień atrybut - na + dla wszystkich obiektów, które chcesz usunąć. Upewnij się, że nie zostały zaznaczone żadne ważne pliki/obiekty systemu operacyjnego.
6.Otwórz ESET SysInspector, kliknij Plik > Uruchom skrypt serwisowy wprowadź ścieżkę do skryptu.
7.Kliknij OK, aby uruchomić skrypt.