Elementy sterujące programu

W tej części opisano wszystkie elementy sterujące dostępne w programie ESET SysInspector.

Plik

Klikając Plik, można zapisać bieżący stan systemu w celu zbadania go w późniejszym terminie albo otworzyć zapisany wcześniej dziennik. Jeśli użytkownik chce opublikować dziennik, zalecane jest wygenerowanie go w postaci nadającej się do przesłania. W tej formie w dzienniku pomijane są informacje poufne (nazwa aktualnego użytkownika, nazwa komputera, nazwa domeny, uprawnienia aktualnego użytkownika, zmienne środowiskowe itp.).

icon_details_hoverUWAGA

Zapisane wcześniej raporty programu ESET SysInspector można otwierać, przeciągając je i upuszczając w głównym oknie programu. Ta funkcja nie jest dostępna w systemie operacyjnym Windows Vista ze względów bezpieczeństwa.

Drzewo

Umożliwia rozwijanie i zwijanie wszystkich węzłów oraz eksportowanie wybranych sekcji do narzędzia Skrypt serwisowy.

Lista

Zawiera funkcje ułatwiające nawigację w obrębie programu oraz wykonywanie innych czynności, np. wyszukiwanie informacji w trybie online.

Pomoc

Zawiera informacje dotyczące aplikacji i jej funkcji.

Szczegóły

To ustawienie ułatwia pracę z informacjami wyświetlanymi w oknie głównym. W trybie podstawowym użytkownik ma dostęp do informacji umożliwiających wyszukiwanie rozwiązań typowych problemów z systemem. W trybie pośrednim, program wyświetla rzadziej używane szczegóły. W trybie pełnym ESET SysInspector wyświetla wszystkie informacje potrzebne do rozwiązania bardzo specyficznych problemów.

Filtrowanie

Filtrowanie elementów wykorzystuje się najczęściej do wyszukiwania podejrzanych plików lub wpisów rejestru w systemie. Przesuwając suwak, można filtrować elementy według poziomu ryzyka. Jeśli użytkownik przesunie suwak do końca w lewą stronę (poziom ryzyka 1), wyświetlane będą wszystkie elementy. Przesunięcie suwaka w prawo spowoduje, że elementy o niższym poziomie ryzyka niż bieżący poziom zostaną odfiltrowane, natomiast wyświetlane będą tylko te elementy, które są bardziej podejrzane niż wyświetlany poziom. Kiedy suwak znajduje się w skrajnym położeniu po prawej stronie, wyświetlane są tylko elementy znane jako szkodliwe.

Wszystkie elementy o poziomie ryzyka od 6 do 9 mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik nie korzysta z oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET, zalecane jest przeskanowanie systemu przy użyciu usługi ESET Online Scanner, jeśli ESET SysInspector wykryje takie elementy. usługa ESET Online Scanner jest bezpłatna.

icon_details_hoverUWAGA

Można łatwo sprawdzić poziom ryzyka przypisany do danego elementu, porównując kolor tego elementu z kolorem na suwaku poziomu ryzyka.

Porównaj

Podczas porównywania dwóch dzienników można wybrać opcję wyświetlenia wszystkich pozycji albo wyświetlania tylko dodanych, usuniętych lub zastąpionych pozycji.

Znajdź

Korzystając z funkcji wyszukiwania, można szybko znaleźć określony element, podając jego nazwę lub część nazwy. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w oknie opisu.

Powrót

Klikając strzałkę wstecz lub dalej, można powrócić do poprzednio wyświetlanych informacji w oknie opisu. Zamiast przycisków Wstecz i Dalej, można użyć odpowiednio klawiszy Backspace i spacja.

Sekcja Stan

W tej sekcji wyświetlany jest bieżący węzeł w oknie nawigacji.

MONITOR_ORANGE WAŻNE

Elementy wyróżnione kolorem czerwonym są nieznane, dlatego oznaczono je jako potencjalnie niebezpieczne. Jeśli dany element jest wyróżniony kolorem czerwonym, nie oznacza to automatycznie, że można usunąć taki plik. Przed usunięciem należy się upewnić, że pliki są rzeczywiście niebezpieczne lub niepotrzebne.