Nawigacja w ESET SysInspector

ESET SysInspector dzieli różne rodzaje informacji na kilka podstawowych sekcji, określanych mianem węzłów. Jeśli są dostępne dodatkowe szczegóły, można je znaleźć, rozwijając poszczególne węzły w celu wyświetlenia węzłów podrzędnych. Aby rozwinąć lub zwinąć węzeł, należy kliknąć dwukrotnie jego nazwę. Można także kliknąć symbol SINSP_NAVIGATING lub SINSP_NAVIGATING_01 znajdujący się obok jego nazwy. Przeglądając strukturę drzewa składającą się z węzłów i węzłów podrzędnych w oknie nawigacji, w oknie Opis można znaleźć szczegółowe informacje odpowiadające wyświetlanym węzłom. Podczas przeglądania elementów w oknie Opis można uzyskać dostęp do dodatkowych informacji szczegółowych dotyczących poszczególnych elementów w oknie Szczegóły.

Poniżej opisano główne węzły w oknie Nawigacja oraz powiązane z nimi informacje w oknie Opis i w oknie Szczegóły.

Uruchomione procesy

Ten węzeł zawiera informacje o aplikacjach i procesach uruchomionych w chwili generowania raportu. W oknie Opis można znaleźć dodatkowe szczegóły dotyczące poszczególnych procesów. Są to na przykład informacje o bibliotekach dynamicznych używanych przez proces i ich lokalizacja w systemie, nazwa dostawcy aplikacji, poziom ryzyka przypisany do danego pliku itd.

W oknie Szczegóły wyświetlane są dodatkowe informacje dotyczące elementów wybranych w oknie opisu, takie jak rozmiar pliku czy jego skrót.

icon_details_hoverUWAGA

W skład systemu operacyjnego wchodzi wiele ważnych składników jądra, które działają nieprzerwanie oraz zapewniają podstawowe funkcje o newralgicznym znaczeniu dla innych aplikacji użytkownika. W niektórych przypadkach takie procesy są wyświetlane w narzędziu ESET SysInspector ze ścieżką rozpoczynającą się od ciągu \??\. Te symbole zapewniają optymalizację tych procesów przed ich uruchomieniem. Procesy są bezpieczne dla systemu.

Połączenia sieciowe

Okno opisu zawiera listę procesów i aplikacji komunikujących się w sieci przy użyciu protokołu wybranego w oknie Nawigacja (TCP lub UDP) oraz adres zdalny, z którym jest połączona dana aplikacja. Można również sprawdzić adresy IP serwerów DNS.

W oknie Szczegóły wyświetlane są dodatkowe informacje dotyczące elementów wybranych w oknie opisu, takie jak rozmiar pliku czy jego skrót.

Ważne wpisy rejestru

Zawiera listę wybranych wpisów rejestru, które są często związane z różnymi problemami z systemem, na przykład wpisy określające programy uruchamiane wraz z systemem, obiekty BHO itd.

W oknie Opis można sprawdzić, które pliki są powiązane z określonymi wpisami rejestru. W oknie Szczegóły można wyświetlić dodatkowe szczegóły.

Usługi

Okno opisu zawiera listę plików zarejestrowanych jako usługi systemu Windows. Można sprawdzić, w jaki sposób usługa jest uruchamiana, a także zapoznać się z innymi szczegółami dotyczącymi wybranego pliku w oknie szczegółów.

Sterowniki

Lista sterowników zainstalowanych w systemie.

Pliki krytyczne

W oknie opisu wyświetlana jest zawartość plików krytycznych związanych z systemem operacyjnym Microsoft Windows.

Zadania harmonogramu systemu

Zawiera listę zadań uruchomionych przez harmonogram zadań Windows w określonym czasie/interwale.

Informacje o systemie

Zawiera szczegółowe informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, ustawionych zmiennych środowiskowych, prawach użytkownika oraz dziennikach zdarzeń systemu.

Szczegóły pliku

Lista ważnych plików systemowych i plików w folderze Program Files. Dodatkowe informacje dotyczące plików można znaleźć w oknie opisu i oknie szczegółów.

Informacje

Informacje na temat wersji ESET SysInspector oraz lista modułów programowych.