Parametry wiersza polecenia

ESET SysInspector obsługuje generowanie raportów przy użyciu wiersza polecenia z zastosowaniem następujących parametrów:

/gen

generuje dziennik bezpośrednio z wiersza polecenia bez uruchamiania graficznego interfejsu użytkownika

/privacy

generuje dziennik z pominiętymi informacjami poufnymi

/zip

zapisuje dziennik wynikowy w skompresowanym archiwum zip

/silent

wyłącza wyświetlanie okna postępu podczas generowania dziennika z poziomu wiersza polecenia

/blank

uruchamia program ESET SysInspector bez generowania/ładowania dziennika

Przykłady

Sposób użycia:
Sysinspector.exe [load.xml] [/gen=save.xml] [/privacy] [/zip] [compareto.xml]

Aby załadować określony dziennik bezpośrednio w przeglądarce, należy użyć polecenia: SysInspector.exe .\clientlog.xml

Aby wygenerować dziennik z poziomu wiersza polecenia, należy użyć polecenia: SysInspector.exe /gen=.\mynewlog.xml

Aby wygenerować dziennik z wyłączeniem informacji poufnych bezpośrednio w pliku skompresowanym, należy użyć polecenia: SysInspector.exe /gen=.\mynewlog.zip /privacy /zip

Aby porównać dwa pliki dziennika i przejrzeć różnice, należy użyć polecenia: SysInspector.exe new.xml old.xml

icon_details_hoverUWAGA

Jeśli nazwa pliku/folderu zawiera spację, należy ją ująć w cudzysłów.