Instalacja produktu za pośrednictwem programu ERA (wiersza polecenia)

Poniższe ustawienia są przeznaczone do użytku w interfejsie użytkownika wyłącznie na poziomie ograniczonym, podstawowym i przy ustawieniu brak. Informacje o wersji programu msiexec używanego w odniesieniu do odpowiednich przełączników wiersza polecenia można znaleźć w dokumentacji.

Obsługiwane parametry:

APPDIR=<ścieżka>

oŚcieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu
oKatalog instalacji aplikacji
oPrzykład: ees_nt64_ENU.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR=<ścieżka>

oŚcieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu
oKatalog instalacji danych aplikacji

MODULEDIR=<ścieżka>

oŚcieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu
oKatalog instalacji modułu

ADDLOCAL=<lista>

oInstalacja komponentów — lista funkcji nieobowiązkowych do instalacji lokalnej
oZastosowanie z pakietami ESET .msi: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>
oWięcej informacji na temat właściwości ADDLOCAL można znaleźć tutaj: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

Reguły

oLista ADDLOCAL to lista wartości oddzielanych przecinkami zawierająca nazwy wszystkich funkcji do zainstalowania.
oPrzy wybieraniu funkcji do zainstalowania na liście należy wyraźnie podać pełną ścieżkę (z uwzględnieniem wszystkich funkcji nadrzędnych).
oInformacje na temat prawidłowego użytkowania podano w części Reguły dodatkowe.

Obecność funkcji

oObowiązkowa — funkcja zawsze będzie instalowana
oOpcjonalna — można usunąć zaznaczenie funkcji przy instalacji
oNiewidoczna — funkcja logiczna niezbędna do prawidłowego działania innych funkcji
oWypełniacz — funkcja, która nie wpływa na produkt, ale musi być wymieniona wśród funkcji podrzędnych

Drzewo funkcji programu Endpoint 6.1 wygląda następująco:

Drzewo funkcji

Nazwa funkcji

Obecność funkcji

Komputer

Komputer

Obowiązkowa

Komputer/Moduł antywirusowy i antyspyware

Ochrona antywirusowa

Obowiązkowa

Komputer/Moduł antywirusowy i antyspyware > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym

RealtimeProtection

Obowiązkowa

Komputer/Moduł antywirusowy i antyspyware > Skanowanie komputera

Skanuj

Obowiązkowa

Komputer/Moduł antywirusowy i antyspyware > Ochrona dokumentów

Ochrona dokumentów

Opcjonalna

Komputer/Kontrola dostępu do urządzeń

DeviceControl

Opcjonalna

Sieć

Sieć

Wypełniacz

Sieć/Zapora osobista

Zapora

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail

WebAndEmail

Wypełniacz

Strony internetowe i poczta e-mail/Filtrowanie protokołów

ProtocolFiltering

Niewidoczna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona dostępu do stron internetowych

WebAccessProtection

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona programów poczty e-mail

EmailClientProtection

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona programów poczty e-mail/Wtyczki do programów pocztowych

MailPlugins

Niewidoczna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona programów poczty e-mail/Ochrona przed spamem

Ochrona przed spamem

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail/Kontrola dostępu do stron internetowych

WebControl

Opcjonalna

Kopia dystrybucyjna aktualizacji

UpdateMirror

Opcjonalna

Obsługa technologii Microsoft NAP

MicrosoftNAP

Opcjonalna

Reguły dodatkowe

oW przypadku wybrania do zainstalowania dowolnych spośród funkcji WebAndEmail niewidoczna funkcja ProtocolFiltering musi zostać wyraźnie uwzględniona na liście.
oW przypadku wybrania do zainstalowania dowolnych spośród funkcji podrzędnych funkcji EmailClientProtection niewidoczna funkcja MailPlugins musi zostać wyraźnie uwzględniona na liście.

Przykłady:

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,WebAccessProtection,ProtocolFiltering

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,EmailClientProtection,Antispam,MailPlugins

Lista właściwości CFG_:

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0

• 0 — wyłączone, 1 — włączone

• PUA

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0

• 0 — wyłączone, 1 — włączone

• LiveGrid

FIRSTSCAN_ENABLE=1/0

• 0 — wyłącz, 1 — włącz

• Zaplanowanie nowego pierwszego skanowania po instalacji

CFG_EPFW_MODE=0/1/2/3

• 0 — automatyczny, 1 — interaktywny, 2 — oparty na regułach, 3 — tryb uczenia się

CFG_PROXY_ENABLED=0/1

0 — wyłączone, 1 — włączone

CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>

• Adres IP serwera proxy

CFG_PROXY_PORT=<port>

• Numer portu serwera proxy

CFG_PROXY_USERNAME=<użytkownik>

• Nazwa użytkownika do celów uwierzytelniania

CFG_PROXY_PASSWORD=<hasło>

Hasło do celów uwierzytelniania