Instalacja zaawansowana

Instalacja zaawansowana umożliwia dostosowanie różnych parametrów instalacji niedostępnych podczas typowej instalacji.

Po wybraniu preferencji wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji i kliknięciu opcji Ustawienia zaawansowane zostanie wyświetlony monit o wybranie miejsca na folder instalacyjny produktu. Domyślnie program instaluje się w następującym katalogu:

C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\

Można wybrać lokalizację modułów i danych programu. Domyślnie są instalowane w następujących katalogach:

C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\
C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Antivirus\

Aby zmienić te lokalizacje, należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (niezalecane).

CUSTOM_1

Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy, wybierz ustawienie Korzystam z serwera proxy i kliknij przycisk Dalej. W polu Adres wprowadź adres IP lub URL serwera proxy. Jeśli nie masz pewności, czy w celu uzyskania połączenia z Internetem jest używany serwer proxy, wybierz opcję Użyj ustawień z programu Internet Explorer (zalecane) i kliknij przycisk Dalej. Jeśli serwer proxy nie jest używany, wybierz opcję Nie korzystam z serwera proxy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Serwer proxy.

CUSTOM_3

Instalacja niestandardowa pozwala na określenie sposobu przeprowadzenia automatycznych aktualizacji programu na komputerze. Kliknij przycisk Zmień..., aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych.

CUSTOM_4

Jeśli komponenty programu nie mają być aktualizowane, należy wybrać opcję Nigdy nie aktualizuj komponentów programu. Aby przy każdej próbie pobrania komponentów programu pojawiało się okno potwierdzenia, wybierz opcję Pytaj przed pobraniem aktualizacji komponentów programu. Aby pobieranie uaktualnień komponentów programu odbywało się automatycznie, należy wybrać ustawienie Zawsze aktualizuj komponenty programu.

W następnym oknie instalacji można ustawić hasło służące do ochrony ustawień programu. Wybierz opcję Chroń hasłem ustawienia konfiguracyjne i wprowadź hasło w polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło. Podanie tego hasła będzie wymagane w celu uzyskania dostępu do ustawień programu ESET Endpoint Antivirus lub ich zmiany. Gdy hasła podane w obu polach są zgodne, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

CUSTOM_7

Aby wyłączyć pierwsze skanowanie po zakończeniu instalacji, które jest zazwyczaj wykonywane po zakończeniu instalacji, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Włącz skanowanie po zakończeniu instalacji.

CUSTOM_8

Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.