Instalacja

Po uruchomieniu programu instalacyjnego kreator instalacji poprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji.

MONITOR_ORANGE WAŻNE

Należy się upewnić, że na komputerze nie ma zainstalowanych innych programów antywirusowych. Zainstalowanie na pojedynczym komputerze dwóch lub więcej rozwiązań antywirusowych może powodować wystąpienie konfliktów. Zaleca się odinstalowanie innych programów antywirusowych znajdujących się w systemie. Listę narzędzi do odinstalowywania popularnych programów antywirusowych (dostępną w języku angielskim i w kilku innych językach) można znaleźć w artykule w naszej bazie wiedzy.

INSTALLATION_WELCOME

W następnym kroku zostanie wyświetlona Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego. Aby potwierdzić akceptację Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, należy ją przeczytać i kliknąć przycisk Akceptuj. Po zaakceptowaniu warunków umowy należy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.

INSTALLATION_EULA

Po wybraniu pozycji „Akceptuję...” i kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlony monit o włączenie systemu informacji zwrotnych ESET LiveGrid®. System ESET LiveGrid® ułatwia natychmiastowe i ciągłe informowanie firmy ESET o nowych infekcjach, co usprawnia ochronę klientów. System umożliwia zgłaszanie nowych zagrożeń do laboratorium firmy ESET, gdzie są one analizowane, przetwarzane i dodawane do bazy sygnatur wirusów.

INSTALLATION_THREATSENSE_NET

Kolejnym krokiem w procedurze instalacji jest skonfigurowanie wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji, które niekoniecznie są szkodliwe, ale często mogą negatywnie wpływać na działanie systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Potencjalnie niepożądane aplikacje. Dostęp do ustawień dodatkowych można uzyskać, klikając pozycję Ustawienia zaawansowane (np. w celu zainstalowania produktu ESET w określonym folderze lub w celu włączenia automatycznego skanowania po zainstalowaniu).

INSTALLATION_DETECTION

Ostatnią czynnością jest potwierdzenie instalacji poprzez kliknięcie przycisku Zainstaluj.