Potencjalnie niepożądane aplikacje

Potencjalnie niepożądana aplikacja to program, który zawiera oprogramowanie typu adware, instaluje paski narzędzi lub wykonuje inne niejasne działania. W niektórych sytuacjach użytkownik może uznać, że korzyści związane z potencjalnie niepożądaną aplikacją są większe niż zagrożenia. Z tego powodu ESET przydziela takim aplikacjom kategorię niskiego ryzyka w porównaniu do innych typów złośliwego oprogramowania, takich jak konie trojańskie czy robaki.

Ostrzeżenie — znaleziono potencjalne zagrożenie
Potencjalnie niepożądane aplikacje — ustawienia
Potencjalnie niepożądane aplikacje — otoki oprogramowania

Ostrzeżenie — znaleziono potencjalne zagrożenie

W przypadku wykrycia potencjalnie niepożądanej aplikacji użytkownik ma możliwość wybrania czynności:

1.Wylecz/Rozłącz: ta opcja przerywa wykonywanie czynności i uniemożliwia potencjalnemu zagrożeniu przedostanie się do systemu.
2.Brak czynności: ta opcja umożliwia potencjalnemu zagrożeniu przedostanie się do systemu.
3.Aby w przyszłości umożliwić uruchamianie aplikacji na komputerze bez zakłóceń, należy kliknąć opcję Więcej informacji/Pokaż opcje zaawansowane i zaznaczyć pole wyboru obok opcji Wyłącz z wykrywania.

PUA_INTERACTIVE

W przypadku wykrycia potencjalnie niepożądanej aplikacji, której nie można wyleczyć, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlone okno powiadomienia Adres został zablokowany. Więcej informacji na temat tego zdarzenia można znaleźć, przechodząc z menu głównego do opcji Narzędzia > Pliki dziennika > Filtrowane witryny internetowe.

PUA_NOTIFICATION

Potencjalnie niepożądane aplikacje — ustawienia

Podczas instalowania produktu ESET można zdecydować, czy włączone ma być wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji, jak widać poniżej:

INSTALLATION_DETECTION

MONITOR_RED OSTRZEŻENIE

Potencjalnie niepożądane aplikacje mogą instalować oprogramowanie typu adware i paski narzędzi lub obejmować inne niepożądane i niebezpieczne funkcje.

Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach programu. Aby włączyć lub wyłączyć wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych lub podejrzanych aplikacji, należy wykonać poniższe instrukcje:

1.Otwórz produkt ESET. Otwieranie produktu ESET
2.Naciśnij klawisz F5, by uzyskać dostęp do obszaru Ustawienia zaawansowane.
3.Kliknij opcję Ochrona antywirusowa i zgodnie z własnym uznaniem włącz lub wyłącz opcje Włącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji, Włącz wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych aplikacji oraz Włącz wykrywanie podejrzanych aplikacji. Potwierdź, klikając przycisk OK.

CONFIG_ANTIVIRUS

Potencjalnie niepożądane aplikacje — otoki oprogramowania

Otoka oprogramowania to szczególnego typu modyfikacja aplikacji stosowana na niektórych stronach internetowych obsługujących hosting plików. To narzędzie strony trzeciej, które instaluje oprogramowanie pobrane przez użytkownika, instalując jednak przy tym dodatkowe oprogramowanie, takie jak paski narzędzi i oprogramowanie typu adware. Dodatkowe oprogramowanie może również modyfikować ustawienia strony głównej oraz wyszukiwania w przeglądarce użytkownika. Ponadto strony obsługujące hosting plików często nie powiadamiają dostawcy oprogramowania ani użytkownika pobierającego pliki o wprowadzonych modyfikacjach, a zrezygnowanie z tych modyfikacji jest zwykle utrudnione. Z tego względu oprogramowanie ESET klasyfikuje otoki oprogramowania jako jeden z rodzajów potencjalnie niepożądanych aplikacji, oferując użytkownikom możliwość zaakceptowania lub zrezygnowania z pobierania.

Zaktualizowaną wersję tej strony pomocy zawiera ten artykuł bazy wiedzy ESET.