Nazwa i typ zadania

Należy wpisać nazwę zadania i wybrać jedną spośród opcji Typ zadania, a następnie kliknąć przycisk Dalej:

Uruchom aplikację zewnętrzną
Administracja dziennikami
Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu
Tworzenie zapisu bieżącego stanu komputera
Skanowanie komputera na żądanie
Pierwsze skanowanie
Aktualizacja

Wykonanie zadania zadanie zostanie uruchomione tylko raz, w określonym dniu i o określonej godzinie.

Zadanie może zostać pominięte, gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym lub gdy jest wyłączony. Spośród poniższych opcji należy wybrać termin uruchomienia zadania, a następnie kliknąć Dalej:

W następnym zaplanowanym terminie
Jak najwcześniej
Natychmiast, gdy czas od ostatniego uruchomienia przekroczy określoną wartość (godz.)