Powtarzanie zadania

Zadanie będzie wykonywane wielokrotnie, co określony czas. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji częstotliwości:

Jednorazowo — zadanie zostanie wykonane tylko raz, w wybranym dniu o wybranej godzinie.
Wielokrotnie — zadanie będzie wykonywane w określonych odstępach (podawanych w godzinach).
Codziennie — zadanie będzie uruchamiane codziennie o określonej godzinie.
Cotygodniowo — zadanie będzie uruchamiane raz lub kilka razy w tygodniu, w wybranych dniach i o ustalonych godzinach.
Po wystąpieniu zdarzenia — zadanie będzie wykonywane po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Pomiń zadanie, gdy komputer jest zasilany z baterii zadanie nie zostanie uruchomione, gdy w momencie jego planowego uruchomienia komputer będzie działać na zasilaniu akumulatorowym. Dotyczy to również komputerów pracujących przy zasilaniu awaryjnym (UPS).