Dodawanie zadania — po wystąpieniu zdarzenia

Zadanie może zostać uruchomione po wystąpieniu dowolnego z następujących zdarzeń:

Każde uruchomienie komputera
Pierwsze uruchomienie komputera każdego dnia
Nawiązanie połączenia modemowego z Internetem/wirtualną siecią prywatną
Pomyślna aktualizacja bazy sygnatur wirusów
Pomyślna aktualizacja komponentów programu
Zalogowanie użytkownika
Wykrycie zagrożenia

Tworząc harmonogram zadań wykonywanych po wystąpieniu określonego zdarzenia, można określić minimalny odstęp czasowy między dwoma kolejnymi wykonaniami danego zadania. Na przykład, jeśli użytkownik loguje się na komputerze kilka razy dziennie, może wybrać odstęp 24-godzinny, aby dane zadanie było wykonywane tylko po pierwszym zalogowaniu danego dnia, a potem dopiero w następnym dniu.