Wstrzymanie zaplanowanego skanowania

Zaplanowane skanowanie może zostać opóźnione. Podanie wartości opcji Przerwij zaplanowane operacje skanowania na (min) umożliwia opóźnienie skanowania komputera.