Przywracanie wartości domyślnych wszystkich ustawień

Wszystkie ustawienia programu w każdym z jego modułów zostaną przywrócone do stanu, w którym były bezpośrednio po instalacji.