Statystyki ochrony

Aby wyświetlić wykres danych statystycznych dotyczących modułów ochrony programu ESET Endpoint Antivirus, należy kliknąć opcję Narzędzia > Statystyki ochrony. Z rozwijanego menu Statystyka należy wybrać żądany moduł ochrony, aby wyświetlić odpowiedni wykres i legendę. Po wskazaniu kursorem pozycji w legendzie na wykresie wyświetlone zostaną tylko dane dotyczące tej pozycji.

Dostępne są następujące wykresy statystyczne:

Ochrona antywirusowa i antyspyware — wyświetla liczbę zarażonych i wyleczonych obiektów.
Ochrona systemu plików — wyświetlane są tylko obiekty odczytane z systemu plików lub w nim zapisane.
Ochrona programów poczty e-mail — zawiera jedynie obiekty wysłane lub odebrane za pośrednictwem programów poczty e-mail.
Ochrona dostępu do stron internetowych i ochrona przed atakami typu „phishing” — wyświetlane są tylko obiekty pobrane przez przeglądarki internetowe.

 

Obok wykresów danych statystycznych wyświetlana jest liczba wszystkich przeskanowanych obiektów, liczba zainfekowanych obiektów, liczba wyleczonych obiektów oraz liczba niezainfekowanych obiektów. Kliknięcie pozycji Resetuj umożliwia usunięcie danych statystycznych, a kliknięcie pozycji Resetuj wszystkie — usunięcie wszystkich istniejących danych.