Komputer

Moduł Komputer można znaleźć w obszarze Ustawienia > Komputer. Widoczne jest w nim zestawienie modułów ochrony opisanych w poprzednim rozdziale. W tej sekcji dostępne są następujące ustawienia:

Należy kliknąć koło zębate GEAR obok opcji Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, a następnie pozycję Edytuj wyłączenia, by otworzyć okno ustawień Wyłączenia, w którym można wyłączać pliki i foldery ze skanowania.

icon_details_hoverUWAGA

Stan ochrony dokumentów może nie być dostępny do momentu włączenia tej opcji w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Moduł antywirusowy > Ochrona dokumentów. Po włączeniu tej opcji należy uruchomić komputer ponownie, klikając panel ustawień > Komputer, a następnie Uruchom ponownie w obszarze Kontrola dostępu do urządzeń. Można też zrobić to przy użyciu panelu Stan ochrony, klikając tam opcję Uruchom ponownie komputer.

Wstrzymaj ochronę antywirusową i antyspyware za każdym razem, gdy ochrona antywirusowa i antyspyware zostaje tymczasowo wyłączona, użytkownik może wybrać z menu rozwijanego okres, przez jaki wybrany komponent będzie wyłączony, a następnie kliknąć pozycję Zastosuj, by wyłączyć komponent zabezpieczeń. Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć pozycję Włącz ochronę antywirusową i antyspyware.

Ustawienia skanowania komputera — kliknięcie tej opcji umożliwia zmodyfikowanie parametrów skanowania komputera (skanowania przeprowadzanego ręcznie).

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS