Strony internetowe i poczta e-mail

Ustawienia dotyczące stron internetowych i poczty e-mail można znaleźć w obszarze Ustawienia > Strony internetowe i poczta e-mail. Z tego miejsca można uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych ustawień programu.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Obsługa komunikacji przez Internet jest standardową funkcją komputerów osobistych. Niestety komunikacja internetowa stała się głównym sposobem przenoszenia szkodliwego kodu. Z tego względu ważne jest umiejętne dobranie ustawień funkcji Ochrona dostępu do stron internetowych.

Funkcja Ochrona programów poczty e-mail umożliwia kontrolowanie wiadomości e-mail odbieranych przy użyciu protokołów POP3 oraz IMAP. Dzięki zastosowaniu wtyczki do programu poczty e-mail, program ESET Endpoint Antivirus umożliwia kontrolowanie całości komunikacji obsługiwanej przez program poczty e-mail (POP3, MAPI, IMAP i HTTP).

Ochrona przed atakami typu „phishing” to kolejna warstwa zabezpieczeń, zapewniająca wzmocnienie ochrony przed stronami internetowymi służącymi do prób bezprawnego pozyskiwania haseł oraz innych informacji poufnych. Ochrona przed atakami typu „phishing” to opcja, którą można znaleźć w okienku Ustawienia, w obszarze Strony internetowe i poczta e-mail. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ochrona przed atakami typu „phishing”.

Zamknij — ten przełącznik służy do wyłączania ochrony stron internetowych/poczty e-mail w przeglądarkach internetowych oraz programach poczty e-mail MODULE_ENABLED.